internet: © telnet Magyarország Rt.

 

 

 

 Bevezető

A pszichiátria és a neurológia testvér disciplinák. Az elme betegségei az agy betegségei, és a neurológia megbetegedések gyakran érintik az elme müködését. Ugyanazon hardware (neuronhálózatok, szinapszisok, receptorok) egymással összefüggő programjainak meghibásodásáról van szó.

Ahogy az agyműködéssel kapcsolatos ismereteink fejlődnek, ugy gyarapszanak az összefüggések az u.n. neurológiai és az u.n. pszichiátria betegség kör között. Mindkét disciplina hatalmas növekedésben van. A képalkotó eljárások mind bővülő alkalmazásai és a genetika behatolása átalakitják és egyre inkább közelebb hozzák a két disciplina ismeretanyagát.

A közös neuro-pszichiátria gondolkodás forumot követel magának és ennek jegyében rendezzük meg az első "Budapest Neuropszichiátriai Szimpozium"-ot.

Egyre gyakrabban kerül felismerésre, hogy a neurológiai megbetegedések jelentős részében a depresszió az egyik lehetséges súlyosbító szövődmény. Bővülő ismereteink vannak a depresszió jelentkezéséről a stroke utáni állapotokban, traumás agyi sérüléseket követően. Parkinson kórban, sclerosis multiplexben, Alzheimer kórban, epilepsziában és Huntington kórban.

A neurológiai megbetegedésekhez társuló depresszió kialakulásában számos tényező játszik szerepet. Ezek közül a leglényegesebbek a genetikai hajlam, a depresszióban szerepet játszó biokémiai tényezők, elsősorban a serotonin és dopamin rendszer károsodása az adott neurológiai kórképben, akár annak anatomiai lokalizációja akár biológiai természete révén, a krónikus betegségállapotokban mindig megjelenő kedvezőtlen pszicho-szociális tényezők, és az előzetes személyiség vonások is.

A pszichiátria diagnosztikai rendszerében sokkal nagyobb szerephez jut a multikauzalitás és a komorbiditás fogalomköre, mint a neurológiában. Ez nyilvánvalóan elsősorban a két betegségkör jellegének különbségeibel adódik, de tartok tőle, hogy ez bizonyos mértékben a neurológiai még mindig sok tekintetben konzervativabb szemléletével is összefügg. A komorbiditás fogalma egyes biológiai/biokémiai rendszerek többirányu és összefüggő esékenységén alpszik. Ezzel egyre inkább számolnunk kell a neurológiai betegek esetében is, ha nemcsak a megbetegedést de az azt hordozó beteget is gyógyitani akarjuk. A kezelés szempontjából pld. fontos, hogy ismerjük a neurológiai megbetegedések kezelésében használt szerek depresszióra való esetleges hatását és forditva az antidepressziv szerek visszahatását a neurológiai megbetegedésekre is.

Más oldalról, a depressziós tünetek ill a hátterükben kimutatható eltérések a neurológiai megbetegedések olyan rejtett aspektusát világithatják meg, amelyek átfogóbb képet nyujtanak a cerebrális eltérések teljes spektrumáról, mintha csak az adott betegségre jellemző klasszikus tüneteket vennénk figyelembe. Pld. adatok vannak arra, hogy azokban a Parkinson kóros betegekben akiknek vannak depressziós tüneteik, azokkal összehasonlitva akiknek ilyen tüneteik nincsenek, a serotoninerg rendszer deficites. Vagy pld azok az Alzheimeres betegek akik egyben depressziósak nagyobb mérvü theta aktivitást mutatnak a scalp hátsó területén, tehát egy jellegzetes Alzheimeres tünet fokozódása társuló depresszióval a két mehanizmus közösségére (pld a cholinerg rendszer zavarában) utalhat. A depresszióval kapcsolatos ismeretek is gazdagodnak a neurológiai megbetegedésekhez társuló depressziók tanulmányozása révén. Pld. tudjuk, hogy a depresszió nagyobb arányban társul a temporális lebeny epilepsziához mint más tipúsu epilepsziákhoz. Vagyis a temporális lebeny strukturáinak a valószinüleg kiemelt szerepet tulajdonithatunk depresszió kialakulásában.

A depresszió neurológia kórképekben erősen felveti egy olyan neuropszichiátriai szemléletmód szükségességét, amely egységben képes tartani a neurológiai és pszichiátriai vonatkozásokat elsősorban a kezelés szempontjából. Jelen szimpozium ennek a szemléletnek a kialakitásához kiván hozzájárulni. Amikor erről a neuropszichiátriai szmléletmódról beszélek, akkor két párhuzamos dologra gondolok: egyrészt arra, hogy a neurológus vagy a pszichiáter fejében egyszerre legyen jelen a pszichiátriai és neurológiai tudásanyag ill. megközelités, másrészt arra, hogy javitsuk a párbeszédet az ide tartozó betegek ellátása során a neurológusok és pszichiáterek között. Kissé a napi szakmapolitika szempontjából fogalmazva: mindkét szakma érdeke, hogy a konjunkturális finansziális érdekek ne akadályozzák a két rokonszakma között egyre inkább szükséges sokrétü együttmüködést.