internet: Q'gar Kft.

 

 

 

 

ACE-gátlás versus Angiotensin receptor blokád
Dr. Kancz Sándor

Bevezetés: Az elõadásban összefoglaljuk az ACE-gátlással kapcsolatos legfrissebb erdményeket

Indikációs területek:
Hypertonia:
Az ALLHAT vizsgálat bizonyította, hogy az ACE-gátlás mint antihypertenzív kezelés a primer cardiovascularis végpontokat illetõen nem volt rosszabb a, mint a zsinórmértéknek tartott diuretikus kezelés, annak ellenére , hogy a két csoport között szignifikánsnak bizonyuló vérnyomáskülönbség volt a diuretikum javára és a betegek jelentõs hányada színes bõrû beteg volt.

Szívelégtelenség - Szisztolés diszfunkció: A SOLVD prevenciós szárának 12 éves utánkövetése igazolta, hogy az aszimptomatikus szisztolés diszfunkciós betegek között is tartós, szignifikáns mortalitás csökkenést lehet elérni ACE-gátló kezeléssel. A CONSENSUS vizsgálatnak, a SOLVD terápiás szárának és az AIRE-tanulmánynak évtizedes utánkövetése bizonyította a szívelégtelen betegek között a tartós mortalitás és morbiditás csökkentõ hatást. Az ACE-gátlás+ARB-kezeléssel kapcsolatban idáig inkább negatív eredményekkel rendelkeztünk, ezt az ismeretanyagot módosíthatják a CHARM-tanulmány kombinációs ágával szerzett tapasztalatok.

Cardiovascularis prevenció: A HOPE-vizsgálat igazolta az ACE-gátlás preventiós hatását cardiovascularis betegségek szempontjából fokozott rizikójú betegek széles körében. A ramiprillal aktívan kezelt cardiovascularis szempontból magas rizikójú, megtartott szisztolés balkamra-funkciójú, CHF-ben nem szenvedõ betegek között a cardiovascularis halálozás, az összhalálozás, a myocardialis infarctus és a stroke gyakorisága szignifikánsan csökkent, nem csak a közös primer végpont szintjén, hanem konzisztens módon egyenként is ( RRR: 25%, 16%, 20%, 31%). A rizikócsökkenés mértéke egyenértékûnek bizonyult a már elfogadott prevenciós eszközökkel (aspirin, statinok, postinfactusos betegek esetében a ß-blokkolók) elért eredményekkel.

Szignifikánsan csökkent a revascularizáció (CABG, PTCA, Carotis mûtét, perifériás érmûtét), a szívelégtelenség, a cardiac arrest és az újonnan diagnosztizált diabetes gyakorisága is. A HOPE legfontosabb altanulmányainak -MICRO-HOPE, SECURE- eredményei is fontos adatokat szolgáltattak. A MICRO-HOPE (28) igazolta, hogy a ramipril kezelés a diabeteses betegek esetében nemcsak a cardiovascularis végpontokat csökkentette, hanem jelentõs mértékben gátolta a manifeszt nephropathia és a diabeteses szövõdmények gyakoriságát is. Az idén megismert, coronariabetegeken végzett EUROPA vizsgálatban a közös primer végpont 20%-kal csökkent de a végpontok közül szignifikáns módon csak a myocardialis infarctus gyakorisága csökkent a többi végpont ( összhalálozás, cardiovascularis halálozás, cardiac arrest, stroke, szjvelégtelenség ) esetében szignifikáns csökkenést kimutatni nem sikerült.

Nephropathia: Ma már teljesen egyértelmû, hogy az ACE-gátlás mind diabeteses mind nem diabeteses nephropathiában(AASK, REIN vizsgálat) alapvetõ terápiás eszközünk. A diabeteses betegek között az ACE-inhibitor terápia azonban nemcsak a vesevégpontokat javította, hanem csökkenti a halálozást, a stroke, a myocardialis infarctus, a diabeteses retinopathia progressziójának gyakoriságát is. Különös figyelemre tarthat számot az ACE-inhibitor+ARB-kobináció vesevédõ hatása, mely kezdeti eredmények szerint kifejezettebb lehet, mint a két gyógyszercsoporté külön-külön. Ennek a kérdésnek további nagy vizsgálatokban történõ vizsgálata szükséges.