internet: Q'gar Kft.

 

 

 

 

Pitvari septum defectus katéteres zárása 2003
Dr. Szatmári András

Szerzõk a pitvari septum defectus intervencionális szívkatéteres zárásával szerzett eredményeiket ismertetik. Az elmúlt két évben 133 esetben alkalmazták az eljárást. Tizenkét felnõtt betegnél a foramen ovale apertum zárását végezték el cryptogen stroke prevenciója céljából. Két gyermekkori esetben teljes cavopulmonalis anastomosis sebészi fenestratiojának zárására alkalmazták a módszert. Száztizeegy betegnél kísérelték meg a secundum típusú pitvari septum defectus transkatéteres zárását. Nyolc alkalommal a katéteres feszített átmérõ meghatározása után a defectusokat intervencionális zárásra alkalmatlannak ítélték és az occluder behelyezéstõl eltekintettek. Száztizenegy esetbõl –egy kivételével - 102 alkalommal sikeresen zárták a defectust, 8 esetben az occluder nem megfelelõ poziciója miatt azokat visszahúzták és az intervencionális zárástól eltekintettek. Egy alkalommal a dislocalódott eszközt sebészi úton, szövõdmény nélkül távolították el. Százkét esetben a beavatkozások sikeresen és szövõdménymentesen lezajlottak. Betegeik életkora 4,3 – 70 év között, testsúlyuk 16 – 106 kg között változott. A defectusok zárásához két fajta occludert (Amplatzer Septal Occluder és CardioSeal/Starflex Occluder) használtak. A javallatok tekintetében követték a sebészi megoldásnál alkalmazottakat. A betegek intervencionális zárásra történõ szelekcióját a klinikai kép és noninvazív vizsgálatok alapján végezték. Eseteikben a defectusok mérete transthoracalis echocardiographiával mérve 7-28 mm között változott. Jó korrelációt találtak a transthoracalis és transoesophagealis echocardiographias mérések között. Acut sebészi beavatkozás egy alkalommal történt. A betegeket a beavatkozás alatt és azt követõen 24 órán át heparinizálták, majd otthonukba bocsájtották. A betegeket rendszeresen, járóbetegként, noninvazív módszerek segítségével követték. A követés során késõi szövõdményt nem észleltek. Felhívják a figyelmet a módszer széles életkori alkalmazhatóságára, valamint a sebészi megoldással szembeni, a beteg számára kedvezõ voltára. Hangsúlyozzák a beteg szelekció fontosságát, s ennek betartása mellett az eljárás elsõdleges alkalmazását javasolják. Kiemelik a speciális tárgyi és személyi feltételek szükségességét az eredményesség vonatkozásában. Az eljárást hazánkban elsõként alkalmazták.